Wat is LAVA?

Met LAVA leer jij de cliënt echt kennen. De cliënt krijgt inzicht in zijn/haar kwaliteit van leven en wat voor hem of haar heel belangrijk is.

Het LAVA (Life and Vitality Assessment) is een gespreksinstrument om als professional/vrijwilliger in zorg- en welzijnsorganisaties met cliënten in gesprek te gaan. Het LAVA is heel geschikt voor gesprekken met een nieuwe cliënt of met een cliënt die zelf aangeeft even niet verder te komen.

Het instrument verschuift het perspectief van klachten en symptomen naar welbevinden, verlangens en dat waar de cliënt gelukkig(er) van wordt. Op basis hiervan kan de cliënt persoonlijke doelen stellen en eventueel een plan van aanpak maken om de kwaliteit van leven te behouden en/of te vergroten.

LAVA werkt volgens 3 uitgangspunten:

  1. (Zorg)behoeften én verlangens
  2. De ervaring en zienswijzen van de cliënt zelf
  3. De cliënt heeft de regie, de professional/vrijwilliger volgt

Met de LAVA training leer je de drie uitgangspunten toe te passen en leer je met de verschillende stappen van de LAVA tool te werken.

LAVA past o.a. uitstekend bij de thema’s:

  • Kwaliteit van leven
  • Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
  • Wonen en welzijn
  • Eenzaamheid
  • Eigen Regie
  • Gedachtegoed Positieve Gezondheid

Het LAVA is samen ontwikkeld met en voor de zelfstandig wonende 55 plusser, maar kan ook gebruikt worden/op maat gemaakt worden voor andere doelgroepen.

Wat levert LAVA op voor cliënten?

Cliënten waarderen de methode om de oprechte aandacht en interesse die zij ervaren tijdens het gesprek met de professional/vrijwilliger en de inzichten die ze verkrijgen door het gesprek. De onderwerpen die tijdens het LAVA-gesprek aan bod komen vinden zij ‘wezenlijk’ en ‘verdiepend’. Ook waarderen zij de fysieke aspecten van het instrument zoals het neerleggen en verschuiven van kaartjes op de lijsten en thermometer.

Wat biedt LAVA jou?

Het instrument draagt bij aan jouw werkplezier. Je kunt gerichter bijdragen aan het welbevinden van ouderen en hen maatwerk bieden. Het instrument helpt je om de vraag achter de vraag te achterhalen en om door te vragen. De methode geeft je een overzicht van de meest belangrijke onderwerpen voor je cliënten en hun tevredenheid hiermee.

Wat biedt LAVA je organisatie?

Organisaties die werken met het instrument hebben hier op verschillende manieren profijt van. Medewerkers/vrijwilligers leren de cliënt tijdens een LAVA-gesprek beter kennen, omdat zij samen zowel behoeften als verlangens in kaart brengen. De vraag achter de vraag wordt sneller duidelijk, waardoor effectievere acties kunnen worden geformuleerd. Uiteindelijk leidt dit tot minder hulp en kan de cliënt zichzelf beter helpen.