Wat is LAVA?

Met LAVA leer jij je cliënt echt kennen. Je cliënt krijgt inzicht in zijn kwaliteit van leven en wat voor hem belangrijk is.

Het LAVA (Life and Vitality Assessment) is een gespreksinstrument om als professional in zorgorganisaties en welzijnsorganisaties met ouderen in gesprek te gaan. Ouderen krijgen inzicht in de thema’s die zij belangrijk vinden en in de kwaliteit van leven zoals zij die zelf ervaren.

Het instrument verschuift het perspectief van de klachten en symptomen van ouderen naar hun welbevinden, verlangens en dat waar ze gelukkig(er) van worden.

LAVA werkt volgens 3 uitgangspunten:

  1. (Zorg)behoeften én verlangens
  2. De ervaring en zienswijzen van de oudere zelf
  3. De oudere heeft de regie, de professional volgt

Met de LAVA training leer je de drie uitgangspunten toe te passen en leer je met de verschillende stappen in de LAVA tool te werken.

Wat levert LAVA op voor ouderen?

Ouderen waarderen de methode om de oprechte aandacht en interesse die zij ervaren tijdens het gesprek met de professional en de inzichten die ze verkrijgen door het gesprek. De onderwerpen die tijdens het LAVA-gesprek aan bod komen vinden zij ‘wezenlijk’ en ‘verdiepend’. Ook waarderen zij de fysieke aspecten van het instrument zoals het neerleggen en verschuiven van kaartjes op de lijsten en thermometer.

Wat biedt LAVA jou?

Het instrument draagt bij aan jouw werkplezier. Je kunt gerichter bijdragen aan het welbevinden van ouderen en hen maatwerk bieden. Het instrument helpt je om de vraag achter de vraag te achterhalen en om door te vragen.
De methode geeft je een overzicht van de meest belangrijke onderwerpen voor je cliënten en hun tevredenheid hiermee.

Wat biedt LAVA je organisatie?

Organisaties die werken met het instrument hebben hier op verschillende manieren profijt van. Medewerkers leren hun cliënt tijdens een LAVA-gesprek beter kennen, omdat zij samen zowel behoeften als verlangens in kaart brengen. De vraag achter de vraag wordt sneller duidelijk, waardoor effectievere acties kunnen worden geformuleerd. Uiteindelijk leidt dit tot minder hulp en kan de cliënt zichzelf beter helpen.